Privacy Policy Conneqtech

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Conneqtech B.V., is het in vrijwel alle gevallen noodzakelijk, dat wij persoonsgegevens van u registreren. Het is ons beleid en ons doel om zeer zorgvuldig en transparant om te gaan met de persoonsgegevens die wij van u krijgen. Door middel van deze Privacy Statement willen wij u laten weten, hoe wij omgaan met u persoonsgegevens en voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken en bewaren. Deze Privacy Statement is dan ook van toepassing op alle persoons- gegevens die wij van u verwerken wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of wanneer wij contact met u hebben.

Inhoudsopgave

 • Wie zijn wij?
 • Waarom verzamelen wij informatie en gegevens van u en hoe doen wij dat?
 • Rechtstreeks
 • Via derden
 • Automatisch
 • Waarvoor gebruiken wij uw informatie?
 • Met welk doel / op basis van welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd en waar slaan we die op?
 • Klachten.

Wie zijn wij?

Conneqtech B.V. biedt door haar extensieve kennis van het ‘Internet of things’ slimme ICT oplossingen voor bedrijven en organisaties, waarmee (traditionele) producten en diensten met het internet verbonden kunnen worden. Essentieel onderdeel van de dienstverlening van Conneqtech is het verzamelen, beheren en analyseren van data- en gebruikersgegevens, waaronder telemetrie data van internet of things (iot) devices. Onder Conneqtech wordt verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Conneqtech B.V., met gebruikmaking van de aan Conneqtech gelieerder handelsnamen ‘Conneqtor’, ‘My GPS Tracker’, en ‘NFNTY’. Conneqtech B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 63567385 en gevestigd te:

Adres Hoogland
Hamseweg 22
3828 AD Hoogland
(Bezoekadres)

Adres Middelburg
Poelendaelesingel 12
4335 JA Middelburg

Meer informatie over ons kunt u vinden op onze website www.conneqtech.com en uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via ons algemene mailadres [email protected] of telefonisch op nummer +31 33-2053400

Waarom verzamelen wij informatie en gegevens van u en hoe doen wij dat?

Uw informatie- en persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verzameld en daarmee verwerkt om u onze dienstverlening en producten te kunnen (blijven) aanbieden. Wij bouwen graag een duurzame relatie met u op, zodat wij u ook in de toekomst van dienst kunnen zijn en wij u wellicht aanbiedingen kunnen doen, die voor u interessant zijn, op basis van de door u in het verleden bij ons betrokken diensten en uw interesses. Hieronder vindt u een overzicht van de wijze waarop wij informatie- en persoonsgegevens van u verzamelen en daarmee verwerken. Dit doen wij rechtstreeks, via derden of automatisch:

Rechtstreeks:

Wij verzamelen en beheren informatie rechtstreeks, dus direct van u, wanneer u de door ons vervaardigde diensten en/of producten aanschaft of wanneer u een product aanschaft, waarbij onze app een integraal onderdeel is van dat product. Daarnaast verzamelen wij informatie van u, wanneer u bij ons informatie aanvraagt over onze producten en dienstverlening, contact met ons opneemt of anderszins gebruik maakt van onze diensten en producten. Hierna volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door ons, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, worden verwerkt.

Wanneer u als klant en dus als gebruiker van onze diensten gebruik maakt en onze app activeert en gebruik maakt van onze antidiefstalbescherming, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geboorteplaats;
 • Uw nationaliteit;
 • Uw (factuur en post) adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Uw betalingsinformatie, waaronder een bankrekeningnummer, creditcard- of betaalkaartnummers en uw aankoopgeschiedenis;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door middel van onze app, website, per mail in correspondentie en telefonisch.

Wanneer u geen klant/gebruiker bij ons bent en dus niet onze app heeft geactiveerd, verwerken wij geen persoonsgegevens van u, alleen versleutelde geanonimiseerde locatiegegevens.

Wanneer u gebruik maakt van de website van Conneqtech, worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 • Uw gegevens over uw activiteiten;
 • Uw IP adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • En, wanneer uw antwoorden op vragenlijsten of enquêtes invult via onze website of offline.
 • Wanneer u gebruik maakt van de portal van Conneqtech (portal.mygpstracker.nl), worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:
 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw bedrijfsnaam
 • Uw (factuur en post) adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Uw Locatiegegevens en gegevens die daarmee samenhangen om uw locatie te kunnen bepalen waaronder, snelheid, afstand, datum, tijd, gebruiksgegevens etc.
 • Uw betalingsinformatie, waaronder een bankrekeningnummer, creditcard- of betaalkaartnummers en uw aankoopgeschiedenis;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door middel van onze app, website, per mail in correspondentie en telefonisch.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wanneer u dat niet doet of wilt, is het mogelijk, dat u geen of maar voor een klein deel gebruik kunt maken van onze dienstverlening en producten.

Via derden:

Wij kunnen ook informatie over u verzamelen van derde partijen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en overige door u verspreide gegevens van sociale mediaplatforms verzamelen, wanneer u met ons in aanraking komt via sociale media.

Automatisch:

Wij verzamelen automatisch informatie -inclusief persoonsgegevens- van u via cookies, web beacons en andere technologieën, wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, waaronder onze apps. De informatie die wij automatisch verzamelen, omvat, maar is niet beperkt tot: domeinnaam, browsertype en besturingssysteem, bekeken webpagina’s, geklikte links, Internet Protocol (IP) adres, de tijd besteed op de website en/of gebruik van onze diensten en de verwijzende URL of de webpagina die u heeft geleid tot onze website. Voor zover wettelijk toegestaan of met uw toestemming kunnen wij deze informatie die wij over u verzamelen, samenvoegen met andere informatie.

Waarvoor gebruiken wij uw informatie?

Wij gebruiken uw informatie, inclusief uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • Om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren; om orders en retouren aan te nemen, te verifiëren, te verwerken en te leveren; om betalingen te verwerken; voor garantie-, technische ondersteunings- of andere soortgelijke doeleinden; om klantaccounts aan te maken en te onderhouden.
 • Voor leveranciersbeheerdoeleinden aan te maken en te onderhouden, de aangevraagde producten en diensten te leveren en om andere handelingen uit te voeren ten behoeve van het leveranciersbeheer. De informatie die wij verzamelen van onze leveranciers, wordt ook gebruikt voor de doeleinden die in dit hoofdstuk uiteen zijn gezet.
 • Voor klantenservicedoeleinden, waaronder ten behoeve van de garantie, technische ondersteuning of andere soortgelijke doeleinden; om te reageren op uw vragen en voor andere doeleinden waarvoor u contact met ons opneemt.
 • Communicatie, om met u te kunnen communiceren. Wij kunnen op verschillende manieren contact met u opnemen, inclusief per post, e-mail, telefoon en/of tekstbericht.
 • Administratieve doeleinden, waaronder om onze inventaris te beheren; om ons beter inzicht te geven in de toegang tot en het gebruik van onze website; om informatie en verslagen te verstrekken aan onze investeerders, potentiële partners, dienstverleners, regelgevers en anderen; om beveiliging, antipiraterij, fraudepreventie en andere diensten die ontwikkeld zijn om onze klanten, gebruikers, leveranciers, onszelf en de openbare orde te beschermen, in te voeren en te handhaven; om dit beleid, onze voorwaarden en ander beleid af te dwingen.
 • Onderzoek en ontwikkelingsdoeleinden, waaronder om onze website, producten, diensten en klantervaring te verbeteren; om onze klant- en gebruikersgegevens te begrijpen; en voor andere onderzoeks- en analytische doeleinden.
 • Wettelijke naleving, om te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen, waaronder het reageren op een dagvaarding of gerechtelijk bevel.
 • Om onszelf en anderen te beschermen, wanneer wij van mening zijn, dat dit noodzakelijk is om illegale activiteiten, vermeende fraude, situaties met betrekking tot mogelijke dreigingen aan de veiligheid van een persoon, of schendingen van onze voorwaarden of dit beleid te onderzoeken, te voorkomen of om hiertegen maatregelen te nemen.
 • Marketing, wanneer dit wettelijk is vereist, voor zover het wettelijk is toegestaan of met uw expliciete toestemming voor marketing- en proportionele doeleinden, inclusief via e-mail. Wij kunnen bijvoorbeeld uw informatie gebruiken, zoals uw e-mailadres, om nieuws en nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en promoties toe te sturen, of om anderszins contact met u op te nemen over producten, diensten of informatie die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Wij kunnen uw informatie ook gebruiken om ons in staat te stellen onze diensten te adverteren op derden websites of via andere kanalen.

Wanneer kunnen wij uw gegevens bekend maken?

Wij kunnen uw informatie, waaronder uw persoonsgegevens, op de volgende wijzen bekend maken:

 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Wij kunnen uw informatie verstrekken aan huidige of toekomstig gelieerde ondernemingen of dochter- ondernemingen, voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven bij ‘Waarvoor gebruiken we uw informatie’?. Wij kunnen uw informatie in verband met opslag- doeleinden ook delen met ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld met ondernemingen gevestigd in Amerika.
 • Gebruikers van onze website en apps. Een gebruikersnaam of enige informatie die u plaatst op onze website, inclusief afbeeldingen zonder beperkingen, opmerkingen en tekst kunnen beschikbaar zijn voor alle gebruikers van onze website en kunnen openbaar beschikbaar worden gesteld na het plaatsen daarvan.
 • Wij kunnen persoonsgegevens onthullen aan externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of andere derden om hen in staat te stellen handelingen uit te voeren namens Conneqtech of de aan ons gelieerde labels en ondernemingen. Deze dienstverleners kunnen ons bijvoorbeeld helpen bij het beheren van onze website, het verwerken van gegevens, waaronder bijvoorbeeld sollicitaties, administratie of betalingen. Met deze dienstverleners zal Conneqtech een verwerkersovereenkomst afsluiten, waarmee Conneqtech deze dienstverleners verplicht om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.
 • Overige niet-gelieerde derde partijen. Voor zo ver dat wettelijk is toegestaan of met uw toestemming kunnen wij uw informatie aan derde partijen onthullen, waarmee wij een marketing of andere relatie hebben, ten behoeve van hun eigen marketing- doeleinden.
 • Zakelijke overdrachten. Wij kunnen uw informatie onthullen aan een andere entiteit, in het kader van, inclusief tijdens onderhandelingen van, een overname of een fusie, verkoop of overdracht van een bedrijfseenheid of activa, een faillissementsprocedure, of als onderdeel van enige andere soortelijke zakelijke overdracht.
 • In reactie op een juridische procedure. Wij kunnen uw informatie onthullen om te voldoen aan de wet, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces, zoals in reactie op een dagvaarding of in reactie op een rechtmatig overheidsverzoek.
 • Om onszelf en anderen te beschermen. Wij onthullen uw informatie indien wij van mening zijn, dat dit noodzakelijk is om illegale activiteiten, vermeende fraude, situaties met betrekking tot mogelijke bedreigingen aan de veiligheid van een persoon, of schendingen van onze voorwaarden of dit beleid, te onderzoeken, voorkomen of hiertegen maatregelen te nemen.
 • Samengevoegde en geanonimiseerde informatie. Wij kunnen samengevoegde of geanonimiseerde informatie over u onthullen aan derde partijen voor marketing-, reclame-, onderzoeks- of soortgelijke doeleinden.

Website

Wanneer u gebruik maakt van (een van onze) website(s), slaan wij bepaalde informatie van u op. Dit gebeurt automatisch. De informatie die wij van u opslaan, kan bijvoorbeeld zijn:

 • Van welke URL u komt;
 • Naar welke URL u toe gaat;
 • Welke browser u gebruikt;
 • Uw IP-adres;
 • De datum en de tijd waarop u toegang heeft gehad tot (een van) onze website(s);
 • Gegevens over de hardware, software en de internetbrowser die u gebruikt.

Wij gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze website en we mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde individuele gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van (een van) onze website(s). Wij zijn wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van (een van) onze website(s), zoals het aantal bezoekers, welke pagina’s worden het meeste bezocht en wat zijn de drukke uren waarop (een van) onze website(s) wordt bezocht.

Cookies en Tracking mechanismen

Wij en de aan ons gelieerde labels en dochterondernemingen gebruiken cookies, tracking pixels en andere tracking-mechanismen om informatie te traceren over uw gebruik van onze website en de diensten die beschikbaar zijn via onze website. Wij kunnen deze informatie met andere informatie combineren, welke wij over u hebben ontvangen.

Een cookie is een string van informatie die uitsluitend bestaat uit tekst, welke een website overdraagt aan het cookiebestand van de browser op de harde schijf van een computer, zodat het de gebruiker kan herinneren. Een cookie zal gewoonlijk de naam van het domein bevatten, waarvan de cookie afkomstig is, evenals de levensduur van een cookie en een waarde, over het algemeen een willekeurig gegenereerd uniek cijfer. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden, wanneer u onze website gebruikt en om onze website, producten en diensten te verbeteren. Wij gebruiken cookies voornamelijk voor de volgende doeleinden:

 • Waar zij essentieel zijn, om onze website te laten werken;
 • Om anonieme, samengevoegde statistieken op te stellen, die ons inzicht bieden in de manier waarop gebruikers onze website gebruiken en om ons te helpen de functionaliteiten en de opbouw van onze website te verbeteren.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, omdat deze op uw computer, tablet of smartphone zijn opgeslagen. Voor het verwijderen kunt u gebruik maken van bovengenoemde tips en u kunt daarvoor ook de handleiding van uw browser gebruiken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Clear GIF’s, pixel tags en andere Technologieën.

Clear GIF’s zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificeerder, gelijk in functie als cookies, welke onzichtbaar ingebed zijn op webpagina’s. Wij kunnen gebruik maken van clear GIF’s (ook wel bekend als web beacons, web bugs of pixel tags) in verband met onze website om de activiteiten van bezoekers op onze website te volgen, ons te helpen om inhoud te beheren en om statistieken op te stellen over het gebruik van onze website. Wij kunnen ook gebruik maken van clear GIF’s in HTML e-mails naar onze gebruikers, om e-mailresponspercentages te krijgen, te zien wanneer onze e-mails zijn bekeken, en om te zien of onze e-mails zijn doorgestuurd.

Derden Analytics, meten & analyseren van bezoekersgedrag:

Wij gebruiken geautomatiseerde apparaten en applicaties om het gebruik van onze website en diensten te evalueren. Wij gebruiken deze middelen om ons te helpen om onze diensten, prestaties en gebruikerservaringen te verbeteren. Deze apparaten en applicaties kunnen gebruik maken van cookies en andere tracking technologieën om hun diensten te leveren.

Via onze website(s) en apps worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van hun “Analytics” dienst. Wij maken gebruik van de diensten van Google Analytics om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik van onze website(s) door bezoekers.

De informatie die wij op deze wijze verzamelen, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Op de website van www.google-analytics.com treft u het door hen gehanteerde privacy beleid aan. Met Google Analytics en Firebase verzamelen wij onder andere de volgende data:

 • Het aantal unieke bezoekers;
 • Hoe vaak gebruikers onze website(s) bezoeken;
 • Welke pagina’s gebruikers van onze website(s) bekijken;
 • Hoe lang bepaalde gebruikers een pagina bekijken;
 • Bij welke pagina’s gebruikers de website(s) weer verlaten.

Google Analytics kan deze informatie aan derden verstrekken, indien Google Analytics daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google Analytics verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google Analytics geen toestemming gegeven om de via onze website(s) verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten dan is afgesproken tussen Conneqtech en Google Analytics. Wanneer u zich wilt afmelden kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren voor uw huidige webbrowser.

Onderstaand treft u de cookies aan, die wij gebruiken op onze website(s) en een overzicht van alle partners waarmee wij samenwerken:

Analyse ten behoeve van managementinformatie:

Een aantal van uw gegevens kunnen worden gebruikt voor managementinformatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens zoals uw gebruik, gezinssamenstelling en het land en de provincie waar u woonachtig bent. Uw gegevens zijn dan altijd volledig geanonimiseerd en beslist niet te herleiden tot u als persoon.

Internationale overdracht van Persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken, onthullen, verwerken, overdragen of opslaan buiten het land waarin deze gegevens verzameld zijn, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten en andere landen. Landen die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden met betrekking tot persoonsgegevens als het land waarin u zich bevindt. Bovendien zijn er situaties waarin persoonsgegevens worden overgedragen aan derden dienstverleners (in de Verenigde Staten of andere landen) om diensten te leveren aan Conneqtech, zoals betalingsverwerking, webhosting etc. Conneqtech gebruikt derden dienstverleners om gegevens te verwerken voor ondersteunende service gerelateerde en administratieve doeleinden. Wanneer Conneqtech een ander bedrijf inzet om een functie van deze aard uit te voeren, zal Conneqtech van een dergelijke partij eisen, om de persoonsgegevens van Conneqtech te beschermen en zullen zij niet bevoegd zijn om deze persoonsgegevens voor enig ander doel te gebruiken.

Met welk doel / op basis van welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst die wij met u aangaan:

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt, wanneer u een van onze diensten en producten afneemt. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Conneqtech. Wanneer u de door ons gevraagde persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunt u geen of slechts voor een deel gebruik maken van onze diensten en deze niet of slechts gedeeltelijk bij ons afnemen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u gebruik te kunnen laten maken van onze diensten en producten;
 • Het verzamelen, analyseren, beheren, opslaan en verwerken van de daarmee verkregen informatie, waaronder persoonsgegevens;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven, e-mails en/of aanbiedingen;
 • Om u te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en updates;
 • Meer in het algemeen, om onze producten en dienstverlening voor u mogelijk te kunnen maken en te kunnen optimaliseren.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de wettelijke vereisten zoals die zijn neergelegd in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Er is dan ook altijd een juridische grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Hierbij hebben wij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen uw belangen en die van onze organisatie.

Voor een gerechtvaardigd organisatiebelang:

Voor de verwerking -waaronder het bewaren opslaan en beveiligen- van uw persoons- gegevens in het kader van het verbeteren van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld maar niet uitsluitent door middel van marketingactiviteiten, enquêtes en het doen van onderzoeken. Bestaat een gerechtvaardigd organisatiebelang van Conneqtech. Op deze manier zijn we in staat om onze diensten continue te blijven verbeteren, onder andere door middel van direct marketing.

Wij verwerken uw gegevens bij contactmomenten met ons bedrijf middels onze website of met een van onze medewerkers, waardoor wij in staat zijn om uw vragen, klachten op- of aanmerkingen snel in behandeling te kunnen nemen en u daarmee adequaat te kunnen helpen. Deze wijze van werken stelt ons tevens in staat om een duurzame relatie met u op te bouwen, wat wij graag ambiëren en waar we graag ook ons uiterste best voor zullen (blijven) doen.

Wettelijke verplichting:

Het verwerken en daarmee ook het bewaren van een aantal van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Toestemming:

Wanneer wij meer persoonsgegevens van u nodig mochten hebben, dan vragen wij uw expliciete toestemming daarvoor.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in dit privacy statement, tenzij wij uw uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming hebben gekregen om uw gegevens langer te mogen bewaren, bijvoorbeeld om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, en tenzij er een wettelijke verplichting is, waardoor wij uw persoonsgegevens langer moeten bewaren.

Financiële gegevens:

Wij bewaren onze financiële administratie 10 jaar. Dat betekent dat al uw gegevens en documenten die betrekking hebben op de financiële transacties tussen u en Conneqtech nog 10 jaar na het afnemen van onze producten en diensten bewaard blijven. Wanneer u twee jaar lang geen gebruik maakt van onze app, dan anonimiseren wij uw accountgegevens automatisch.

Gegevens tijdens onze contactmomenten:

Contactmomenten met onze klantenservice via de chat worden verwijderd binnen 14 dagen na het contactmoment, tenzij de inhoud van de berichten van belang zijn voor de dienst of het product dat u bij ons afneemt of voor eventuele toekomstige diensten of producten. Opgenomen telefoongesprekken en WhatsApp gesprekken worden binnen drie maanden verwijderd. Aan u verzonden of door ons ontvangen e-mailberichten en door u ingediende klachten bewaren wij maximaal 10 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens met uw toestemming:

Persoonsgegevens die wij verwerken met uw toestemming, bewaren wij, totdat u uw toestemming weer intrekt en ons dit schriftelijk heeft laten weten. Wanneer u gedurende twee jaar of langer niet bij ons heeft ingelogd, anonimiseren wij uw accountgegevens automatisch.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd en waar slaan we die op?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van uw persoonsgegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, zodat we een passend beveiligingsniveau aan u kunnen garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Ons beleid is er op gericht, dat alleen die medewerkers van Conneqtech toegang hebben tot uw persoonsgegevens, die de toegang ook daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Met alle medewerkers van Conneqtech is ter versterking van uw privacy geheimhouding overeengekomen en er is een individuele privacyverklaring met hen vastgelegd.

Uw gegevens worden opgeslagen op Europees grondgebied, met uitzondering van uw naam en e-mailadres. Voor een juiste werking van onze diensten zijn zogenaamde sub verwerkers ingeschakeld. Deze sub verwerkers handelen enkel en alleen in opdracht van Conneqtech en pas op het moment dat de betreffende sub verwerkers voldoende waarborgen hebben getroffen voor wat betreft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze passende waarborgen bestaan uit bindende bedrijfsvoorschriften, goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en de EU-US Privacy Shield.

Gebruikers dienen de gebruikersnaam of gebruikers-ID voor gebruik op onze website te beschermen en zijn verantwoordelijk voor enig misbruik of onbevoegd gebruik van onze website via hun wachtwoord en gebruikers-ID. Gebruikers dienen zelf te zorgen voor de vertrouwelijkheid van hun wachtwoorden. Wanneer u als gebruiker redenen heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld wanneer u van mening bent, dat de beveiliging van uw account die u bij ons heeft, is aangetast) dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen via [email protected] of per brief naar ons adres te 3752 LW in Bunschoten-Spakenburg aan de Einsteinweg nummer 35a, t.a.v. de Privacy Officer

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen, beperken of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U kunt er altijd voor kiezen om geen informatiegegevens en persoonsgegevens aan ons te verstrekken, hoewel dit nodig kan zijn om gebruik te kunnen maken van onze diensten en producten.

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in het bezit hebben, bijvoorbeeld in ons computerbestand, om die gegevens naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie of bedrijf, toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort- nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken.

U heeft ook het recht op beperking van onze verwerking van uw gegevens, wanneer:

 • U de juistheid van de persoonsgegevens betwist totdat we voldoende maatregelen hebben getroffen voor het corrigeren of verifiëren ervan;
 • De verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt, dat wij de gegevens verwijderen;
 • Wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u deze persoonsgegevens nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • U bezwaar heeft ingediend tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang (zie hieronder), in afwachting van de verificatie of het bedrijf zwaarwegende legitieme redenen heeft om verder te gaan met de verwerking.

Wanneer er op deze wijze een beperking wordt gelegd op persoonsgegevens, zullen wij deze uitsluitend verwerken met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Klachten

Conneqtech wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt ons dit laten weten door ons een e-mailbericht te sturen op [email protected] of ons een brief te sturen naar ons adres te 3752 LW in Bunschoten-Spakenburg aan de Einsteinweg nummer 35a, t.a.v. de Privacy Officer Wij zullen ons best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

U heeft ook het recht, om uw klacht neer te leggen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoons- gegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien en aangepast op 13 mei 2019.